D.S. RUN FOR HEALTH 2020

ช่องทางการชำระเงิน ภาคีเครือข่ายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา 504 บัญชีเลขที่ 504-3-04734-8 สาขา เชียงราย

หากมีข้อขัดข้องเรื่องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ โปรดแจ้ง คุณครูคมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 0840468014

วิ่งเพื่อสุขภาพ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์