D.S. RUN FOR HEALTH 2020

ประกาศ :: สามารถรับเสื้อได้ ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563

ช่องทางการชำระเงิน ภาคีเครือข่ายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย รหัสสาขา 504 บัญชีเลขที่ 504-3-04734-8 สาขา เชียงราย

วิ่งเพื่อสุขภาพ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

แบบประเมินกิจกรรม1st D.S. Run for Health 88 ปี ดำรงฯ วิ่งเพื่อสุขภาพโปรดสแกน QR CODE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc43jDCIi7Ww7mspzHOIKXNHwGqzilBrGm4NPFghwB6M44XA/viewform