ผู้ใช้VVIP Untitled Document


No.
ชื่อ.........................................................
สกุล.........................................................
ขนาดเสื้อ
ไฟล์ที่อัพโหลด.........................................................
ประเภทนักกีฬา
วันทีสมัคร
เวลาสมัคร
สถานะการจ่ายเงิน.........................................................
การรับของ(เสื้อ -เหรียญ)
1 นายทรงศิลป์ โรงสะอาด S
-
5 2019-11-28 15:00:43 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
2 vvip1 S
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
3 vvip2 M
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
4 vvip3 M
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
5 vvip4 L
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
6 vvip5 L
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
7 vvip6 L
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
8 vvip7 L
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
9 sponsor35 M
-
5 0000-00-00 00:00:00 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอรับ
 จำนวนผู้สมัครทั้งหมดเท่ากับ 9 คน