:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 24001  นาย บวร พุธศรี ยามรักษาการณ์
2 24002  นาย ก่อแม จะแฮ ยามรักษาการณ์
3 24003  นาย ทองทิพย์ นันทะเสน ยามรักษาการณ์