:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 25001 นาง มยุรี คำเขียว แม่ครัว
2 25002 นาง ลัดดา วงค์นันตา แม่ครัว
3 25003 นาง สายสิน เวียงคำ แม่ครัว