:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 17002 นายกำธร กองเงิน ลูกจ้างประจำ Kamthorn.kon@damrong.ac.th
2 17003 นายอนุชา ปีคำ ลูกจ้างประจำ Anuchar.pee@damrong.ac.th
3 17004 นายยงยุติ ไชยแก้ว ลูกจ้างประจำ Yongyut.cha@damrong.ac.th
4 17005 นายประสงค์ ไชยชมภู ลูกจ้างประจำ Prasong.cha@damrong.ac.th