:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 14004 MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
2 14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
3 14020 MR.Jason G.Ferret ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ jason@damrong.ac.th
4 14024 Miss.Bethany Bertanico ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
5 14025 Ms.Ineke Duanaya ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
6 14026 MS. WEI XINXIU ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ wei@damrong.ac.th
7 14027 Mr.Eric Yaw Wuresa ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
8 14028 Mr.Grant David Miller ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
9 14029 Mr.James Edward Hawkin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ