:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 14017 Miss Goddess Minasya White ครูผู้สอน -
2 14003 MissCristina Scharron ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
3 14004 MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
4 14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
5 14006 Mr.John Mark.Aglinoga ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
6 14008 Bethang Bertan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
7 14009 MissAmy Tran ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
8 14010 miss Kelly Gillespie ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ -
9 14013 Mr.Cui Lin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - -
10 14014 Mr.Wang cheng gan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - -
11 14015 Miss.Xiao Yao ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - -
12 14016 Miss.Hou Xiao qi ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ - -
13 14018 Mr.Arturo Roberto Davalos ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ -
14 14019 Miss Shannon C.Farnwoth ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ -
15 14020 MR.Jason G.Ferret ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ jason@damrong.ac.th -
16 14023 Miss.Cameron adair ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ cameron@damrong.ac.th ครู
17 14021 Jessica celestino ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ jessica@damrong.ac.th -
18 14022 Julia Pike ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ Julia@damrong.ac.th -