:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 13001 นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง Mostmod11@gmail.com
2 13003 นายนิติพงษ์ สกุณา ครูอัตราจ้าง
3 13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง