:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='19' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

22003 นายธนวัฒน์ สุภารัตน์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Thanawat@damrong.ac.th -