:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='21' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

24001  นาย บวร พุธศรี ยามรักษาการณ์ แสดงรูปภาพ
2

24002  นาย ก่อแม จะแฮ ยามรักษาการณ์ แสดงรูปภาพ
3

24003  นาย ทองทิพย์ นันทะเสน ยามรักษาการณ์ แสดงรูปภาพ