:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='22' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

25001 นาง มยุรี คำเขียว แม่ครัว แสดงรูปภาพ
2

25002 นาง ลัดดา วงค์นันตา แม่ครัว แสดงรูปภาพ
3

25003 นาง สายสิน เวียงคำ แม่ครัว แสดงรูปภาพ