:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='29' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

13006 กฤษฎา คำแก่น เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
krisada.kha@damrong.ac.th -
2

13001 นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
Mostmod11@gmail.com
3

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
4

13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ