:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

09003

นายชีวัน สันธิ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
cheewan@damrong.ac.th
2

09002

นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Orapan@damrong.ac.th
3

09005

นางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
lamai@damrong.ac.th
4

09006

นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
porntip.kam@damrong.ac.th
5

09009

นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
pornwanphen.phr@damrong.ac.th
6

09010

นางสุริยาวดี มะโนวงค์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriyawadee.man@damrong.ac.th
7

09011

นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
saranya.rat@damrong.ac.th