:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='28' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

14017 Miss Goddess Minasya White ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
-
2

14003 MissCristina Scharron ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
3

14004 MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
4

14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
5

14006 Mr.John Mark.Aglinoga ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
6

14008 Bethang Bertan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
7

14009 MissAmy Tran ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
8

14010 miss Kelly Gillespie ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
-
9

14013 Mr.Cui Lin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
10

14014 Mr.Wang cheng gan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
11

14015 Miss.Xiao Yao ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
12

14016 Miss.Hou Xiao qi ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
13

14018 Mr.Arturo Roberto Davalos ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
-
14

14019 Miss Shannon C.Farnwoth ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
-
15

14020 MR.Jason G.Ferret ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
jason@damrong.ac.th -
16

14023 Miss.Cameron adair ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
cameron@damrong.ac.th ครู
17

14021 Jessica celestino ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
jessica@damrong.ac.th -
18

14022 Julia Pike ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
Julia@damrong.ac.th -