:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

14004

MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
2

14005

MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
3

14020

MR.Jason G.Ferret ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
jason@damrong.ac.th
4

14024

Miss.Bethany Bertanico ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
5

14025

Ms.Ineke Duanaya ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
6

14026

MS. WEI XINXIU ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
wei@damrong.ac.th
7

14027

Mr.Eric Yaw Wuresa ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
8

14028

Mr.Grant David Miller ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
9

14029

Mr.James Edward Hawkin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
10

14030

Hermès SALMON ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
salmon@damrong.ac.th
11

14031

Nicholas Koerbitz ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
nicholas@damrong.ac.th
12

14032

Decerel roa Plarca ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ